Hộp đựng bút hay bóp viết bạn có thể tìm thấy rất rất nhiều tại các nhà sách. Hầu hết các hộp bút…