Hộp bút đã trở thành một khái niệm quen thuộc đối với các bạn học sinh, sinh viên vì tính tiện dụng của…