Con dấu đóng không phai

Con dấu mực TAT

Con dấu chứa dòng mực TAT công nghiệp chuyên dùng đóng dấu lên kim loại, nhựa, cao su… không phai không lem nhòe