Đây là một loại bút mực khá tiện dụng trong công việc và học tập mà chắc hẳn không ai là không biết. Đồ dùng…