Con dấu chuyên dụng chứa mực TAT sử dụng đóng dấu trong nhà máy sản xuất. Bề mặt con dấu được cấu tạo…