So sánh bút viết bảng này được làm bởi tác giả Yuri Malishenko – bảng so sánh này được làm tự nguyện và khách quan,…