thehollyfox Faerie hunter ft. Me listening to the audiobook of the Martian.

Vẽ truyện tranh thì dùng bút nào là hợp lý?

Truyện tranh hiện nay đều sáng tác dưới dạng bản vẽ nét trắng đen. Các bài minh họa đều được vẽ chì xong rồi đồ nét bằng bút đi nét, bút tô mảng mực đen. Vậy chúng ta cần chuẩn bị hai loại bút cơ bản nhất là bút chì và bút mực. 1. Bút …

Vẽ truyện tranh thì dùng bút nào là hợp lý? Read More »