bút dạ quang vẽ lên kính

Trang trí lên cửa kính mùa lễ hội

Trang trí trên cửa kính vào mùa lễ hội hay chỉ trang trí trên cửa kính hàng ngày luôn mang đến một cảm giác, không khí tươi vui cho cửa hàng, shop…