Blend màu hay còn gọi là trộn màu với mong muốn tạo ra một gam màu mới. Hay là dùng để tạo hiệu…