Hiện nay trên thị trường rất rất nhiều bút dạ quang của các hãng khác nhau. Thậm chí Artline Japan cũng có đến…