Hiện nay trên thị trường có rất nhiều bút dạ quang. Tuy nhiên cây bút dạ quang Artline 670 với dòng mực nước là cây bút có màu sắc tươi và đẹp nhất trên thế giới.