Đối với các sĩ tử chuẩn bị bước vào kì thi tuyển sinh Đại học cam go, việc lựa chọn một cây bút…