Để câu chữ  thêm ấn tượng, chúng ta có thể thêm các đường nét hoặc tạo hiệu ứng thêm phần sống  động và…