Bút thư pháp Calligraphy Artline có cấu trúc ngòi bút là ngòi dẹp. Nên tạo ra các đường nét thanh, nét đậm cực…