cây bút bi lớn nhất thế giới 1

“Choáng” với chiếc bút bi lớn nhất thế giới

Bạn có biết cây bút bi lớn nhất trên thế giới có kích thước bao nhiêu không?