Bạn có biết cây bút bi lớn nhất trên thế giới có kích thước bao nhiêu không?