Bút bi mực gel-Hơn cả điều bạn mong đợi Bạn vừa thích viết bút bi, lại vừa thích viết bút gel ? Úm…