Vẽ trên vải là sự giao thoa giữa hội họa và thời trang. Vẽ cũng giống như bao loại hình nghệ thuật khác,…