Vẽ ký họa kiến trúc luôn là một thế mạnh của những người làm nghề kiến trúc sư. Còn ai hiểu hơn họ và kết cấu xây dựng của tòa nhà, của thành phốchứ. Dưới đây xin giới thiệu với các bạn những bức ký họa đẹp của kiến trúc sư Aiy.

21371786 169208936979733 9152772846206844928 n 300x300 - Những bức ký họa kiến trúc tuyệt vời dưới bàn tay vàng của kiến trúc sư 21149488 339626986489647 571385264895688704 n 300x300 - Những bức ký họa kiến trúc tuyệt vời dưới bàn tay vàng của kiến trúc sư 21149380 258718361305379 372681068257476608 n 300x300 - Những bức ký họa kiến trúc tuyệt vời dưới bàn tay vàng của kiến trúc sư 21149092 345690379178296 3610690293197701120 n 300x300 - Những bức ký họa kiến trúc tuyệt vời dưới bàn tay vàng của kiến trúc sư 21148096 437149846685214 4557993275050426368 n 300x300 - Những bức ký họa kiến trúc tuyệt vời dưới bàn tay vàng của kiến trúc sư 21147964 200102703862050 196480756493582336 n 300x300 - Những bức ký họa kiến trúc tuyệt vời dưới bàn tay vàng của kiến trúc sư 21147632 165846430644808 6050893292613140480 n 300x300 - Những bức ký họa kiến trúc tuyệt vời dưới bàn tay vàng của kiến trúc sư 21147494 1768904906740638 1669007111356416000 n 300x300 - Những bức ký họa kiến trúc tuyệt vời dưới bàn tay vàng của kiến trúc sư 21147320 187326121809399 411387738730790912 n 300x300 - Những bức ký họa kiến trúc tuyệt vời dưới bàn tay vàng của kiến trúc sư 21147282 1607231639321226 3929989981732339712 n 300x300 - Những bức ký họa kiến trúc tuyệt vời dưới bàn tay vàng của kiến trúc sư 21147243 105536266849702 7179173663604736000 n 300x300 - Những bức ký họa kiến trúc tuyệt vời dưới bàn tay vàng của kiến trúc sư 21147198 1471977176229258 8661728792873533440 n 300x300 - Những bức ký họa kiến trúc tuyệt vời dưới bàn tay vàng của kiến trúc sư 21108002 147196092537565 8450682380645040128 n 300x300 - Những bức ký họa kiến trúc tuyệt vời dưới bàn tay vàng của kiến trúc sư 21107891 114990919202080 3089389110092103680 n 300x300 - Những bức ký họa kiến trúc tuyệt vời dưới bàn tay vàng của kiến trúc sư 21107630 334795493639926 6444052691923501056 n 300x300 - Những bức ký họa kiến trúc tuyệt vời dưới bàn tay vàng của kiến trúc sư 21107610 477835949246823 4187528354083110912 n 300x300 - Những bức ký họa kiến trúc tuyệt vời dưới bàn tay vàng của kiến trúc sư   21107240 871210809698364 9127274827961335808 n 300x300 - Những bức ký họa kiến trúc tuyệt vời dưới bàn tay vàng của kiến trúc sư 21107139 1288656164580085 7366693868483379200 n 300x300 - Những bức ký họa kiến trúc tuyệt vời dưới bàn tay vàng của kiến trúc sư   21042671 1502952963083606 1400564048969334784 n 300x300 - Những bức ký họa kiến trúc tuyệt vời dưới bàn tay vàng của kiến trúc sư 21042620 161116294439972 687442707232063488 n 300x300 - Những bức ký họa kiến trúc tuyệt vời dưới bàn tay vàng của kiến trúc sư     21041943 167560050476172 3055900313782321152 n 300x300 - Những bức ký họa kiến trúc tuyệt vời dưới bàn tay vàng của kiến trúc sư 21041901 117748805622739 614097335969906688 n 300x300 - Những bức ký họa kiến trúc tuyệt vời dưới bàn tay vàng của kiến trúc sư

Các bạn có thể tới theo dõi trang fanpage của tác giả tại instagram @aiyzlkfli