by Thắm Thắm

Trong minh họa, thiết kế nhân vật là một mảng quan trọng quyết định cho sự hấp dẫn của toàn bộ dự án bên cạnh cốt truyện. Thiết kế nhân vật luôn bắt đầu từ những bản sketch ý tưởng rồi mới lên màu, lên các chương trình đồ hộ 2D rồi 3D. Bạn sẽ có nhiều không gian tưởng tượng và sáng tạo hơn cho thiết kế nhân vật của mình.

Đặc biệt, thiết kế các nhân vật robot mang tính viễn tưởng, khoa học cần những tạo hình khối cứng cáp. Để tạo một người máy với các bộ phận cơ khí trên cơ thể nhưng cũng phải đảm bảo tính “Con Người” cho chúng. Dưới đây chúng ta cùng xem bộ sketch cho nhân vật robot cực kỳ ấn tượng của họa sĩ minh họa NuMioH.

Để tạo ra ý tưởng về nhân vật Anubis này tác giả đã cùng nhóm bạn cùng thảo luận. Họ sử dụng bút Artline 0.4 để sketch.


Đây là một bản phác thảo ban đầu của Anubis mà tác giả đã thực hiện bằng bút Artline 0.2

Trong quá trình thực hiện luôn gặp nhiều phiên bản của ý tưởng…ví dụ như thêm tay cho nhân vật.

Và bản cuối cùng đã hơi khác chút xíu với ý tưởng ban đầu:

 

Đương nhiên công việc không chỉ đừng ở việc sketch ngoại hình, mà còn đi sâu vào cấu trúc robot. Việc đánh dấu và sketch bằng bút Artline màu sắc khác nhau để dễ dàng phân biệt các phần hơn.

Một ý tưởng phác thảo cho một nhân vật khác – Sparttuss bằng bút Artline 0.2:

Ngoài ra bạn có thể xem các tác phẩm khác của tác giả tại đây NuMioH.

Bạn nhấp vào đây để xem giá và mua bút vẽ line đi nét của Artline Japan