by TrieuNgan TrieuNgan

Video dưới đây của tác giả Thumbelibell Yelps sẽ hướng dẫn bạn cách vẽ con hổ và đặt lên bố cục với chữ tiêu đề một cách hài hòa nhất.  Việc này giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tạo một bìa sách hoặc poster minh họa với cách sắp xếp hợp lý giữa hình và chữ. Mời bạn cùng theo dõi:

Bạn nhấp vào đây để xem giá và mua bút vẽ kỹ thuật Artline Japan