Video hướng dẫn dưới đây do họa sĩ Yigit Koroglu – một họa sĩ minh họa Thổ Nhĩ Kỳ. Bạn cần chuẩn bị giấy, bút chì 2B, 1 bút chì 6B để nhấn và bút thuật Artline Drawing System để hoàn thành.

Bạn nhấp vào đây để xem giá bút vẽ line đi nét Artline Japan.