Bức vẽ bầy cú sẽ thiếu đi nét hấp dẫn nếu không minh họa theo cách vẽ độc đáo này. Chỉ từ nét vẽ  con số 7 đơn giản ban đầu. Tác giả đã theo nét vẽ đó vẽ ra đúng 7 chú cú xinh xắn.

cach ve doc dao but ve ky thuat artline
Từ số 7 ban đầu, bạn có nghĩ sẽ vẽ ra được con gì chứ?
cach ve doc dao but ve ky thuat artline 1
Và thử thách hoàn thành, số 7 không còn…

Đây cũng là một trò chơi khác thú vị trong học vẽ. Điều này thử thách khả năng sáng tạo và “tùy cơ ứng biến” của người học vẽ. Thử thách vẽ bằng bút mực, không cho phép bạn dùng bút chì để “ăn gian” tẩy xóa. Như trong video này, tác giả đã dùng bút vẽ kỹ thuật.

Bạn nhấp vào đây để xem giá và mua bút vẽ kỹ thuật Artline Japan