Mandy là một nhà thiết kế đồ họa tại Úc. Bằng sở thích của mình với việc vẽ vời, cô đã biến những con chữ có vẻ khô khan và đơn thuần trở nên nổi bật hơn với những nét vẽ doodle. Cô sử dụng bút vẽ kỹ thuật Artline để vẽ. Các bức vẽ trông đơn giản với chữ cái ở giữa và phần trang trí tỉ mỉ xung quanh:

12547348 1546598085657399 71682383 n 300x300 - Cảm hứng Artline #3: Bộ tranh chữ cái Doodle thú vị của nữ tác giả người Úc 10661124 748847075246691 682560311 n 300x300 - Cảm hứng Artline #3: Bộ tranh chữ cái Doodle thú vị của nữ tác giả người Úc

12558886 1688387878113824 1755589339 n 300x300 - Cảm hứng Artline #3: Bộ tranh chữ cái Doodle thú vị của nữ tác giả người Úc 14482848 345285235812703 5982238957646118912 n 300x300 - Cảm hứng Artline #3: Bộ tranh chữ cái Doodle thú vị của nữ tác giả người Úc

Cùng xem bộ chữ khác:

12256724 1520891618223263 628705491 n 300x300 - Cảm hứng Artline #3: Bộ tranh chữ cái Doodle thú vị của nữ tác giả người Úc 12063275 167877533561704 179241822 n 300x300 - Cảm hứng Artline #3: Bộ tranh chữ cái Doodle thú vị của nữ tác giả người Úc12393985 208044122864290 1856476482 n 300x300 - Cảm hứng Artline #3: Bộ tranh chữ cái Doodle thú vị của nữ tác giả người Úc11371139 1483892551935313 197868728 n 300x300 - Cảm hứng Artline #3: Bộ tranh chữ cái Doodle thú vị của nữ tác giả người Úc11373613 871000096268810 1428377795 n 300x300 - Cảm hứng Artline #3: Bộ tranh chữ cái Doodle thú vị của nữ tác giả người Úc11849013 1458038177858805 1427510653 n 300x300 - Cảm hứng Artline #3: Bộ tranh chữ cái Doodle thú vị của nữ tác giả người Úc11906194 1470619879930542 229683405 n 300x300 - Cảm hứng Artline #3: Bộ tranh chữ cái Doodle thú vị của nữ tác giả người Úc12145563 172708193068715 466958670 n 300x300 - Cảm hứng Artline #3: Bộ tranh chữ cái Doodle thú vị của nữ tác giả người Úc

Tác giả đã đóng khung rất chỉn chu cho mỗi tác phẩm của mình, thật tuyệt phải không các bạn:

12080405 1024668504220267 2123654913 n 300x300 - Cảm hứng Artline #3: Bộ tranh chữ cái Doodle thú vị của nữ tác giả người Úc 11909243 464563577057136 2003659427 n 300x300 - Cảm hứng Artline #3: Bộ tranh chữ cái Doodle thú vị của nữ tác giả người Úc 11312500 923766311017721 442105003 n 300x300 - Cảm hứng Artline #3: Bộ tranh chữ cái Doodle thú vị của nữ tác giả người Úc 10817613 381945065335923 1350856656 n 300x300 - Cảm hứng Artline #3: Bộ tranh chữ cái Doodle thú vị của nữ tác giả người Úc

Một số tác phẩm minh họa khác:

10507981 509380022559865 175697369 n 300x300 - Cảm hứng Artline #3: Bộ tranh chữ cái Doodle thú vị của nữ tác giả người Úc 11373541 687905071340764 1606360339 n 300x300 - Cảm hứng Artline #3: Bộ tranh chữ cái Doodle thú vị của nữ tác giả người Úc12725070 1114715131893057 359123387 n 300x300 - Cảm hứng Artline #3: Bộ tranh chữ cái Doodle thú vị của nữ tác giả người Úc 12081280 1642536626033991 247862615 n 300x300 - Cảm hứng Artline #3: Bộ tranh chữ cái Doodle thú vị của nữ tác giả người Úc

Bạn muốn một bức tranh do chính mình vẽ thì nhanh thử sức với bút Artline nhé!