Cảm hứng Artline #22 giới thiệu với các bạn bộ tranh doodle với họa tiết hoa lá ấn tượng từ họa sĩ Nico Ng. Các bức tranh được vẽ hết sức chi tiết và tỉ mỉ.

illus2 - Cảm hứng Artline #22: Bộ tranh doodle ấn tượng bằng bút đi nét

Ứng dụng của công việc này như trang trí thiệp, bìa sách, trang trí menu, bảng hiệu quán cafe, trang trí thẻ sách, postcard, …illus3 - Cảm hứng Artline #22: Bộ tranh doodle ấn tượng bằng bút đi nét illus4 - Cảm hứng Artline #22: Bộ tranh doodle ấn tượng bằng bút đi nét

Khi zoom vào gần mới thấy rõ ràng sự kỳ công của tác giả:illus12 - Cảm hứng Artline #22: Bộ tranh doodle ấn tượng bằng bút đi nétillus5 - Cảm hứng Artline #22: Bộ tranh doodle ấn tượng bằng bút đi nétillus6 - Cảm hứng Artline #22: Bộ tranh doodle ấn tượng bằng bút đi nétillus7 - Cảm hứng Artline #22: Bộ tranh doodle ấn tượng bằng bút đi nét illus16 - Cảm hứng Artline #22: Bộ tranh doodle ấn tượng bằng bút đi nét

Nguồn tại đây