Chúng ta thường quen dùng bút nét thanh nét đậm như Artline Calligraphy để tập viết thư pháp. Bút kỹ thuật cũng có thể đáp ứng được việc này. Bút kỹ thuật Artline có những ưu điểm như nhiều kích thước ngòi, đi nét tốt, mực đậm đáp ứng được các yêu cầu vẽ vời và viết của người sử dụng. Cảm hứng #19 giới thiệu bộ chữ của tác giả Temannya INK dùng bút kỹ thuật để hoàn thành:

13706849 527529574104506 1647248713 n - Cảm hứng Artline #19: Viết thư pháp bằng bút kỹ thuật 13736001 910613792401710 1451814043 n - Cảm hứng Artline #19: Viết thư pháp bằng bút kỹ thuật 15538182 189039234900494 6016558967566630912 n - Cảm hứng Artline #19: Viết thư pháp bằng bút kỹ thuật 15876879 1814841562121694 8597031574485073920 n - Cảm hứng Artline #19: Viết thư pháp bằng bút kỹ thuật 21147736 1428111803932270 2453687345593974784 n - Cảm hứng Artline #19: Viết thư pháp bằng bút kỹ thuật 21373263 1837785479868982 4952539588020142080 n - Cảm hứng Artline #19: Viết thư pháp bằng bút kỹ thuật 22159142 1946833838893009 8392849804190810112 n - Cảm hứng Artline #19: Viết thư pháp bằng bút kỹ thuật 22710317 1992169751016663 1633454570376003584 n - Cảm hứng Artline #19: Viết thư pháp bằng bút kỹ thuật

Nguồn Instagram @right_bracket