by minhkhoa1702 minhkhoa1702

Chúng ta thường quen dùng bút nét thanh nét đậm như Artline Calligraphy để tập viết thư pháp. Bút kỹ thuật cũng có thể đáp ứng được việc này. Bút kỹ thuật Artline có những ưu điểm như nhiều kích thước ngòi, đi nét tốt, mực đậm đáp ứng được các yêu cầu vẽ vời và viết của người sử dụng. Cảm hứng #19 giới thiệu bộ chữ của tác giả Temannya INK dùng bút kỹ thuật để hoàn thành:

Nguồn Instagram @right_bracket

Bạn nhấp vào đây để xem giá và mua bút vẽ line đi nét của Artline Japan.