Nói đến tranh trừu tượng người ta nghĩ ngay đến những bức tranh quái dị: vẽ nhiều thứ dị dạng không thực, mảng nét lộn xộn hoặc những thứ kết hợp thấy không liên quan, phi thực tế,… Tuy vậy tranh trừu tượng lại chính là tâm hồn mơ mộng, những thứ thực tế nhất trong tâm hồn họ. Cảm hứng Artline #15 giới thiệu bộ tranh trừu trượng hết sức đơn giản bằng những nét bút thuần phác nhất của tác giả Jazeel. Chẳng maù mè cầu kỳ trau chuốt, đó như là những suy nghĩ thoáng qua của tác giả về cuộc sống: chiến tranh, hòa bình, môi trường, sự sáng tạo,… Mời các bạn cùng chiêm nghiệm:

14564955 1815230655419575 7756949113987399680 n - Cảm hứng Artline #15: Bộ tranh trừu tượng của tác giả trẻ 14624665 544547235737376 1206653332186202112 n - Cảm hứng Artline #15: Bộ tranh trừu tượng của tác giả trẻ 15034668 174365593025359 681846914601189376 n - Cảm hứng Artline #15: Bộ tranh trừu tượng của tác giả trẻ 15538456 1029906367119632 5000279721473212416 n - Cảm hứng Artline #15: Bộ tranh trừu tượng của tác giả trẻ 15802234 1397433126947368 1264413594276069376 n - Cảm hứng Artline #15: Bộ tranh trừu tượng của tác giả trẻ 15803178 1310374635685292 3694936626464555008 n - Cảm hứng Artline #15: Bộ tranh trừu tượng của tác giả trẻ 16110387 1769774606678741 5411911826663276544 n - Cảm hứng Artline #15: Bộ tranh trừu tượng của tác giả trẻ 16110555 811752402297356 4702679577812533248 n - Cảm hứng Artline #15: Bộ tranh trừu tượng của tác giả trẻ 16110787 1622165571424246 6841796401886658560 n - Cảm hứng Artline #15: Bộ tranh trừu tượng của tác giả trẻ 16110807 254557731642496 7286225959680737280 n - Cảm hứng Artline #15: Bộ tranh trừu tượng của tác giả trẻ 16110829 1244897385563492 4791820142277296128 n - Cảm hứng Artline #15: Bộ tranh trừu tượng của tác giả trẻ 16110840 306832916385400 8594791409737793536 n - Cảm hứng Artline #15: Bộ tranh trừu tượng của tác giả trẻ 16110897 1843852179227089 2222638330070171648 n - Cảm hứng Artline #15: Bộ tranh trừu tượng của tác giả trẻ 16789127 1369537613084376 8132681726443913216 n - Cảm hứng Artline #15: Bộ tranh trừu tượng của tác giả trẻ 17076561 174165959756492 4223902822954958848 n - Cảm hứng Artline #15: Bộ tranh trừu tượng của tác giả trẻ 17881189 1483695471640963 5916078181906907136 n - Cảm hứng Artline #15: Bộ tranh trừu tượng của tác giả trẻ 17932594 893315757476996 466490043129659392 n - Cảm hứng Artline #15: Bộ tranh trừu tượng của tác giả trẻ

Các bạn theo dõi fanpage của tác giả tại Instagram @jaytheinker