by Nhan Nhan

Như tên gọi “dot to dot” là cách vẽ kiến trúc chấm nhiều điểm và nối lại có chủ ý. Bạn hoàn có thể vẽ  kiến trúc dễ dàng với phương pháp độc đáo này. Việc chấm điểm và nối  dựa trên cấu trúc của kiến trúc thực tế. Bạn chỉ cần quan sát, chấm và vẽ nối liên tục, không cần phải chú ý  bút pháp nào cả. Còn bức vẽ có ra được khối, lớp, cấu trúc hay không là do độ “mát tay” của bạn mà thôi.

Design N Construction dot to dot ve kien truc but ve kỹ thuat kien truc artline 1

Design N Construction

Như bức vẽ dưới đây, chúng ta có thể nhìn ra được cơ bản cấu trúc kiến trúc. Các đường nét rối loạn trong trật tự. Vì thế mà chúng ta có thể cảm nhận được kiến trúc xa – gần.

Design N Construction dot to dot ve kien truc but ve kỹ thuat kien truc artline 6

Nguồn: Design N Construction

Điều quan trọng để kiểm soát các điểm và đường nét, bạn phải biết bạn đang vẽ cái gì.

Design N Construction dot to dot ve kien truc but ve kỹ thuat kien truc artline 5

Design N Construction

Design N Construction dot to dot ve kien truc but ve kỹ thuat kien truc artline 3

Design N Construction

Video sau đây là một bài hướng dẫn:

https://youtu.be/vv0KHXvUZ5Q

Bạn nhấp vào đây để xem giá và mua bút vẽ kỹ thuật Artline Japan