by Minh Tuan Minh Tuan

Emil Karstensen là một họa sĩ minh họa người Đan Mạch. Anh đã minh họa bộ tranh với nhân vật chút vịt Donald của hoạt hình Disney hết sức dễ thương “7 ngày của chú vịt” tổng hợp lại những tình huống quen thuộc xảy ra hằng ngày của chú vịt nổi tiếng.

Ngày đầu tiên vất vả:

day 1 by knarand d8sp2gv

Ngày thứ hai: chuyện bếp núc vui vẻ của Donald

day 2 by knarand d8sp2gz

Ngày thứ ba tiền vào như nước:

day 3 by knarand d8sp2h5

Ngày thứ 4 tất bật làm vườn:

day 4 by knarand d8sp2h9

Ngày thứ năm thì là câu chuyện rắc rối kinh điển của những đứa cháu vịt Donald:

day 5 by knarand d8sp2hb

Ngày thứ sáu: Hội láng giềng

day 6 by knarand d8sp2hi

Ngày cuối tuần bận rộn

day 7 by knarand d8sp2hp

summer is near by knarand d8whgfq

Nguồn:https://knarand.deviantart.com/

Bạn nhấp vào đây để xem giá và mua bút vẽ kỹ thuật Artline Japan