by TrieuNgan TrieuNgan

Cùng theo dõi video hướng dẫn bài tập vẽ doodle hoa lá do Nico Ng – họa sĩ thiết kế và viết chữ thực hiện. Theo tác giả chia sẻ, video này được chuyển nhanh tới x10 so với tốc độ ban đầu. Video gốc khoảng 40 phút. Anh đã sử dụng bút vẽ kỹ thuật Artline 0.2 cho bài tập này. Cùng theo dõi nhé:

Bạn nhấp vào đây để xem giá và mua bút vẽ line đi nét của Artline Japan