PHUC MA TRADING CO.,LTD

vật dụng nhà máy

Vật dụng nhà máy – hàng phụ trợ quá trình sản xuất rất quan trọng. Không như chúng ta nghĩ. Việc cung cấp các mặt hàng phụ trợ này đòi hỏi một quy trình nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm và chất lượng cung cấp

Chất lượng sản phẩm luôn luôn được đồng nhất, không được thay đổi thường xuyên và việc thay đổi sản phẩm cung cấp nhà máy cần được thông báo trước một khoảng thời gian dài

Đảm bảo luôn luôn cung ứng hàng hoá đầy đủ, không hụt hàng làm dán đoạn quá trình sản xuất của nhà máy

Các mặt hàng phụ trợ sản xuất phải có đầy đủ các chứng chỉ an toàn Rohs, Msds

 

Hiển thị kết quả duy nhất