copywriting banner

Artline Japan đang cần tuyển các bạn viết bài về sản phẩm để đăng lên chính website này.

  • Các bạn có thể tìm các hình ảnh, video và viết bài liên quan đến sản phẩm Artline Japan
  • Nội dung bài viết đơn giản không cầu kỳ. Bạn có thể tham khảo các bài viết ở đây
  • Mỗi bài ít nhất khoảng 200 từ, 2 hình ảnh liên quan và có thể có 1 video
  • Các bạn vược qua bài test sau sẽ được gửi mail về tài khoản trong website này và chính sách nhuận bút.

[qsm quiz=3]
[wordpress_file_upload fitmode=”responsive” notify=”true” notifyrecipients=”%useremail%” notifyheaders=”Your attaching file ” notifymessage=”Dear Recipient,%n%%n% This is an automatic delivery message to notify you that a new file has been uploaded.%n%%filename%%n%%filepath%%n%%n%Best Regards” attachfile=”true”]