Những ai đam mê học Calligraphy thì không thể không biết về Type anatomy – cấu trúc chữ cái. Đối với những bạn…