Chắc hẳn chẳng ai lạ lẫm với miếng xốp hơi quen thuộc mà ai cũng từng kinh qua việc bóp vỡ cho bằng…