Nhật Bản là xã hội con dấu. Người Nhật Bản luôn mang bên mình một con dấu đóng hình thỏi son, đó chính là…