con dấu tên của người Nhật

Con dấu tên người Nhật

Con dấu có hình dáng thỏi son nhỏ này được sử dụng rất phổ biến tại Nhật Bản, hầu như mỗi người Nhật đều sở hữu ít nhất một con dấu này để đóng dấu tên Kanji trên giấy tờ thay cho chữ ký