Bút lông dầu có ngòi lớn dùng trong nhà máy để có thể nhìn thấy rõ ràng ở một khoảng cách xa.