bút chì gỗ cao cấp 2b

HB trên cây bút chì có ý nghĩa gì?

Bạn thường nghe nói đến bút chì 2b, 3b, Hb… vậy B có ý nghĩa là gì.
Tính theo thang độ cứng (hoặc gọi là độ đậm nhạt của bút chì) B càng lớn thì bút càng mềm và ngược lại H càng lớn thì bút càng cứng