but chi 2b

Cách chọn lựa bút chì phù hợp theo độ đậm nhạt

Bạn nghe nói đến bút chì 2b, 3b, 4b… hay bút chì HB, vậy ký hiệu đó có ý nghĩa gì