Bạn nghe nói đến bút chì 2b, 3b, 4b… hay bút chì HB, vậy ký hiệu đó có ý nghĩa gì