Bạn có biết cây bút chì gỗ huyền thoại được phát minh năm 1795 bởi Nicolas-Jacques Conte, là nhà khoa học…