Khi mới đầu xem video này, mình cảm giác rùng mình vì nghe giọng rất quen. Hình như giọng của nhân viên phát…