Trong giới mỹ thuật có nhắc đến một hình thức vẽ tranh là vẽ tranh bằng “bút sắt”. Bút sắt ở đây được…