Kỹ thuật blend màu hay gọi là trộn màu là một kỹ thuật phối hợp các màu khác nhau để tạo ra hiệu ứng màu gradient đẹp mắt