Chào mừng bạn tham gia NV Phát Triển Thị Trường

Email
Họ và tên
Điện thoại
Bạn đã từng biết hoặc sử dụng các sản phẩm của Artline, Xstamper, hay TAT?
Điểm mạnh của sản phẩm bút viết Artline so với các hãng bút khác trên thị trường?
Theo bạn đối tượng mua hàng của bút Artline Japan là nhóm nào dưới đây?

Trong các dòng bút Artline Japan ở đây, bạn thích các dòng bút nào nhất? hãy liệt kê 3 sản phẩm bạn thích nhất

https://phucma.com.vn/hinh-anh-artline/

Hãy liệt kê các công ty bạn đã từng làm việc trước đây, nếu không có hãy điền "KHÔNG"
Mức lương mong muốn khởi đầu của bạn là bao nhiêu?
Bạn biết thông tin của chúng tôi qua đâu?

Bạn có khả năng giao tiếp với người lạ?

Bạn mạnh nhất ở điểm nào. Hãy chọn các điểm mạnh của bạn.
Bạn đã từng thất bại chưa? hãy kể cho chúng tôi nghe bạn đã rút ra bài học gì từ thất bại đó
<ol><br /> <li>Bạn bao nhiêu tuổi?</li><br /> <li>Giới tính?</li><br /> <li>Quê quán?</li><br /> <li>Mong muốn là việc ở tỉnh thành nào?</li><br /> </ol>
Xắp xếp theo thứ tự các tính chất trog bạn<br />1. Tinh thần trách nhiệm cao<br />2. Chịu áp lực cao<br />3. Tinh thần cầu toàn<br />4. Khả năng giải quyết vấn đề<br />5. Tinh thần kỷ luật cao<br />6.  Tính tỉ mỉ cao