Cùng theo dõi video dưới đây để biết được thủ thuật mà các họa sĩ đã đánh lừa chúng ta bằng ảo giác không gian trên tờ giấy phẳng. Video được thực hiện bởi họa sĩ Alena Zen Art. Bạn cần chuẩn bị bút kỹ thuật đi nét và bút chì màu và bút xóa để thực hiện nhé:

Bạn nhấp vào đây để xem giá và mua bút vẽ kỹ thuật Artline Japan