Với công nghệ thế hệ mới của Xstamper QuiX – Japan thì có thể “khắc” mọi họa tiết con dấu. Bạn xem video hướng dẫn chọn con dấu, xem kích thước và giá, sau đó tạo nội dung con dấu nhé. Rất dễ để tạo nội dung con dấu theo yêu cầu của riêng mình trên xstamper.vn.

Bạn lưu ý:

Phần NHẬP CHỮ ngoài việc dùng để nhập nôi dung con dấu thì còn có thể xem như ghi chú yêu cầu cho con dấu bạn muốn làm nhé.

Phần Đính kèm file cho phép bạn bổ sung thêm file thiết kế hoặc file hình ảnh.

Một số mẫu dấu.