Dấu đóng là vật dụng 100% dân văn phòng phải sử dụng. Con dấu thể hiện hình ảnh, quyền lực và tầm của cá nhân và công ty. Hơn thế nữa, con dấu đóng còn giúp bạn in những thông tin cố định mà đỡ phải mất công ghi lại

Vì vậy việc đóng dấu sắt nét là rất quan trọng nó giúp người đọc được thông tin chính xác và rõ ràng.

Sự sắt nét của con dấu ngoài yếu tố bề mặt khắc của con dấu, còn phụ thuộc rất nhiều vào mực dấu và tăm bông.

Một tăm bông tốt ngoài việc giữ mực hạn chế bay hơi, khi con dấu nhấn vào tăm bông lấy mực. Bề mặt tăm bông phải hút lại phần mực thừa trên con dấu để bề mặt con dấu sạch và đóng sắt nét