Dòng bút lông bảng Artline ngòi nhỏ 550A với mục đích sử dụng dành cho các văn phòng nhỏ trên các tấm bảng trắng đủ nhỏ để có thể họp nhóm một cách dễ dàng.

Ngòi bút chỉ 1.2mm đủ nhỏ để có thể cầm viết dễ dàng và tạo cảm giác như đang phát họa ý tưởng trên tờ giấy trắng.

Mực bút lông bảng Artline 550A phong phú giúp việc trình bày được mạch lạc, sống động và dễ hiểu. Chúng ta có thể bơm thê mực dễ dàng sau khi hết bằng cách mở phần trước ngòi bút và thêm mực cho bút.

Xem thêm hướng dẫn bơm mực tại đây.

Bút viết bảng trắng Artline 550A với A nghĩa là gốc Alcohol nên hoàn toàn không độc hại khi sử dụng trong phòng kín và cũng dễ dàng lau sạch sau nhiều ngày.