Trong tất cả các dòng bút được sử dụng tại Việt Nam, theo thống kê. Bút bi được dùng nhiều nhất vì tính chất tiện lợi, viết nhanh của bút.

Một cây bút bi tốt thường phải thỏa mãn những tiêu chí sau đây:

  • Ngòi bút được gá cứng vào thân bút, không bị rơ khi sử dụng.
  • Viên bi trơn, nhạy và lúc viết không được tạo thành 2 rãnh 2 bên nét bút.
  • Mực không được chảy ra quá nhiều khi sử dụng. Chúng ta có thể nhận thấy lúc viết xong, trên ngòi bút bi thường có một lượng mực bám rất nhiều
  • Nhìn vào ruột bút bi, không được để hiện tượng ngắt đoạn.