Viết Typography là một sở thích của rất nhiều người, đặc biệt người làm thiết kế đồ họa. Họ có nhiều thế mạnh để thể hiện được những tác phẩm xuất sắc và hoàn hảo nhất. Cảm hứng sáng tạo kỳ này giới thiệu với các bạn những tác phẩm Typography của Lương Quang Vũ – một người làm thiết kế đồ họa hiện ở TP. HCM. Anh sử dụng bút chì để phác thảo và sử dụng bút đi nét để hoàn thành các tác phẩm của mình. Những nét chữ là những đường cong uốn lượn hết sức hoàn mỹ:

11085018 727382434045400 199751644 n 300x300 - Cảm hứng Artline #4: Những tác phẩm typography cực đẹp của chàng trai Sài Gòn 11138035 1585418518380647 2079988130 n 300x300 - Cảm hứng Artline #4: Những tác phẩm typography cực đẹp của chàng trai Sài Gòn 11236048 1025666584133535 1238147933 n 300x300 - Cảm hứng Artline #4: Những tác phẩm typography cực đẹp của chàng trai Sài Gòn 11253619 933807516734270 1892951640 n 300x300 - Cảm hứng Artline #4: Những tác phẩm typography cực đẹp của chàng trai Sài Gòn

Những con chữ được sắp xếp trong bố cục gom tròn, xung quanh là những đường nét tưởng đơn giản mà tinh tế:

11296818 1664607343761381 2018577865 n 300x300 - Cảm hứng Artline #4: Những tác phẩm typography cực đẹp của chàng trai Sài Gòn 11357675 697948913650000 998293118 n 300x300 - Cảm hứng Artline #4: Những tác phẩm typography cực đẹp của chàng trai Sài Gòn 11375836 1660797744157720 692551547 n 300x300 - Cảm hứng Artline #4: Những tác phẩm typography cực đẹp của chàng trai Sài Gòn 11378580 903432906404469 1215588132 n 300x300 - Cảm hứng Artline #4: Những tác phẩm typography cực đẹp của chàng trai Sài Gòn 11419136 492351414257043 456732306 n 300x300 - Cảm hứng Artline #4: Những tác phẩm typography cực đẹp của chàng trai Sài Gòn 11881878 1617790351815360 572528970 n 300x300 - Cảm hứng Artline #4: Những tác phẩm typography cực đẹp của chàng trai Sài Gòn  12081238 1389883881313120 797021378 n 300x300 - Cảm hứng Artline #4: Những tác phẩm typography cực đẹp của chàng trai Sài Gòn 12107705 936021046443726 265311572 n 300x300 - Cảm hứng Artline #4: Những tác phẩm typography cực đẹp của chàng trai Sài Gòn 12120279 1008624165855652 865839011 n 300x300 - Cảm hứng Artline #4: Những tác phẩm typography cực đẹp của chàng trai Sài Gòn 12142543 1674626316109583 1692164711 n 300x300 - Cảm hứng Artline #4: Những tác phẩm typography cực đẹp của chàng trai Sài Gòn 12751311 632699876883578 1102136062 n 300x300 - Cảm hứng Artline #4: Những tác phẩm typography cực đẹp của chàng trai Sài Gòn 12783880 1690154034564485 1690397865 n 300x300 - Cảm hứng Artline #4: Những tác phẩm typography cực đẹp của chàng trai Sài Gòn 12965091 1781859542047861 1787715606 n 300x300 - Cảm hứng Artline #4: Những tác phẩm typography cực đẹp của chàng trai Sài Gòn 13108797 918566998261940 1500551678 n 300x300 - Cảm hứng Artline #4: Những tác phẩm typography cực đẹp của chàng trai Sài Gòn 13129535 886264671484382 1345882168 n 300x300 - Cảm hứng Artline #4: Những tác phẩm typography cực đẹp của chàng trai Sài Gòn 13130027 797201737080819 740325122 n 300x300 - Cảm hứng Artline #4: Những tác phẩm typography cực đẹp của chàng trai Sài Gòn 13329190 1436318023061393 1968788216 n 300x300 - Cảm hứng Artline #4: Những tác phẩm typography cực đẹp của chàng trai Sài Gòn 14624460 264829133913586 4536490542757838848 n 300x300 - Cảm hứng Artline #4: Những tác phẩm typography cực đẹp của chàng trai Sài Gòn 17265494 1431797216838660 5419977805309935616 n 300x300 - Cảm hứng Artline #4: Những tác phẩm typography cực đẹp của chàng trai Sài Gòn 21480111 337067986705526 8404936447752142848 n 300x300 - Cảm hứng Artline #4: Những tác phẩm typography cực đẹp của chàng trai Sài Gòn

Bạn có thể xem trang của tác giả để xem các tác phẩm khác tại Quang Vũ.