Bút vẽ kỹ thuật Artline đa năng với nhiều kích cỡ ngòi bút cho bạn thỏa thích vẽ những gì bạn muốn: vẽ kỹ thuật công trình, vẽ ký họa, vẽ nét họa tiết,… Trong cảm hứng Artline kỳ  này xin giới thiệu với bạn những bức ký họa ấn tượng của tác giả Luis Gómez Feliu, một kỹ sư. Các bức ký họa ít nhiều mang nét cổ điển và cũ. Mời các bạn cùng thưởng thức:

12105071 1000968799926060 611766373 n - Cảm hứng Artline #18: Những bức ký họa đẹp bằng bút kỹ thuật 11324894 1648391388770546 1084802143 n - Cảm hứng Artline #18: Những bức ký họa đẹp bằng bút kỹ thuật 10986160 1376819065977447 890097963 n - Cảm hứng Artline #18: Những bức ký họa đẹp bằng bút kỹ thuật 10963929 1571414266437235 785717570 n - Cảm hứng Artline #18: Những bức ký họa đẹp bằng bút kỹ thuật 10963774 1396441737330488 1810949135 n - Cảm hứng Artline #18: Những bức ký họa đẹp bằng bút kỹ thuật 10963894 623076787823565 1474929559 n - Cảm hứng Artline #18: Những bức ký họa đẹp bằng bút kỹ thuật10895343 387409544766486 961026092 n - Cảm hứng Artline #18: Những bức ký họa đẹp bằng bút kỹ thuật 10520327 751307598329613 289151953 n - Cảm hứng Artline #18: Những bức ký họa đẹp bằng bút kỹ thuật 10299861 1571053813173693 1865768878 n - Cảm hứng Artline #18: Những bức ký họa đẹp bằng bút kỹ thuật 927152 1685696471643291 760891853 n - Cảm hứng Artline #18: Những bức ký họa đẹp bằng bút kỹ thuật 917147 330836597125735 1731738640 n - Cảm hứng Artline #18: Những bức ký họa đẹp bằng bút kỹ thuật

Nguồn Instagram @luis_gof