Bút viết bảng Artline là dòng bút lông bảng  siêu tiết  kiệm.

Mực của bút rất nhiều, có thể sử dụng trong một thời gian dài mới hết. Sau khi hết mực, chúng ta có thể bơm thêm mực để tiếp tục sử dụng.

  • Vặn ngòi bút và dùng ống bơm trong lọ mực lông bảng Artline.
  • Bơm vào khoảng 2 ống đầy và đóng lại, Để bút theo chiều dọc khoảng vài phút trước khi sử dụng
  • Ngoài việc bơm thêm mực. Chúng ta có thể đảo chiều ngòi bút khi bị mòn sau thời gian dài.